portaventosa 27 Prodotti

27 Prodotti
 Portaventosa articolata

Portaventosa articolata06xx01x series

 Portaventosa articolata

Portaventosa articolata061xx42 series

 Portaventosa articolata

Portaventosa articolata0615022, 06xx020 series

 Portaventosa in miniatura / con boccola...

Portaventosa in miniatura / con boccola...208005 series

 Portaventosa fissa

Portaventosa fissa02910x series

 Portaventosa

Portaventosa0295xx, 0295xx1/4 series

 Portaventosa articolata

Portaventosa articolata02x520, 021102x series

 Portaventosa con valvola di arresto automatica

Portaventosa con valvola di arresto automatica029928, 029965, 029995

 Portaventosa con tastatori

Portaventosa con tastatori03xx11, 03xx16, 03xx21, 03xx41, 03xx51

 Portaventosa con tastatori

Portaventosa con tastatori03xx10, 03xx15 series

 Portaventosa

Portaventosa020xxxx, 021xxxx series

 Portaventosa

Portaventosa02xxxx series

 Portaventosa

Portaventosa02 series

 Portaventosa fissa / in miniatura

Portaventosa fissa / in miniatura207001, 207005

 Portaventosa in miniatura

Portaventosa in miniatura209902

 Portaventosa in miniatura

Portaventosa in miniatura209508, 209528, 209538

 Portaventosa con valvola di arresto automatica

Portaventosa con valvola di arresto automatica209935

 Portaventosa in miniatura / con tastatori

Portaventosa in miniatura / con tastatori20xx61 series

 Portaventosa in miniatura / con boccola...

Portaventosa in miniatura / con boccola...20xx65 series

 Portaventosa in miniatura / con tastatori

Portaventosa in miniatura / con tastatori20xx60 series